Gwaith coed ar hen gerbyd hanesyddol / Wood work on historic vehicles

Byddaf hefyd yn gwneud gwaith adnewyddu coed ar hen gerbydau hanesyddol. Yn yr achos hyn roeddwn yn ail adeiladu locer hen goets Crosville yn cynnwys ail osod y gwaith coed ar y cerbyd oedd yn derbyn y locer. Unwaith yn ei le fydd perchennog y cerbyd yn gwneud gwaith paratoi pellach ar y locer er mwyn ei baentio. I also undertake restoration wood work to historic vehicles. In this case this is a historic and preserved Crosville coach which involved a rebuild of the side locker as well as the recipient wood work on the vehicle that would receive the locker. The owner of the vehicle will now undertake further preparation work before painting.

Gwaith coed ar hen gerbyd hanesyddol / Wood work on historic vehicles
Gwaith coed ar hen gerbyd hanesyddol / Wood work on historic vehicles
Gwaith coed ar hen gerbyd hanesyddol / Wood work on historic vehicles
Gwaith coed ar hen gerbyd hanesyddol / Wood work on historic vehicles
Gwaith coed ar hen gerbyd hanesyddol / Wood work on historic vehicles
Gwaith coed ar hen gerbyd hanesyddol / Wood work on historic vehicles
Gwaith coed ar hen gerbyd hanesyddol / Wood work on historic vehicles
Gwaith coed ar hen gerbyd hanesyddol / Wood work on historic vehicles
Gwaith coed ar hen gerbyd hanesyddol / Wood work on historic vehicles
Gwaith coed ar hen gerbyd hanesyddol / Wood work on historic vehicles
Gwaith coed ar hen gerbyd hanesyddol / Wood work on historic vehicles
Gwaith coed ar hen gerbyd hanesyddol / Wood work on historic vehicles
Gwaith coed ar hen gerbyd hanesyddol / Wood work on historic vehicles
I BUILT MY SITE FOR FREE USING