Croeso mawr i chi i’m gwefan newydd.

Fy enw yw Sion Lloyd ac rwy’n saer coed, asiedydd, gosodwr UPCV a thrwsiwr.

Rwy’n byw yn lleol i Gaernarfon ac yn gorchuddio ardal eang yn fy ngwaith.

Cefais fy addysg yn Ysgol Glan-y-Môr Pwllheli cyn cwblhau lefel 3 NVQ mewn saer coed/asiedwaith yng Ngholeg Meirion Dwyfor yn Nolgellau.

“Mae gen i angerdd llwyr at fy ngwaith a fy nghleientiaid, ac rwy'n ymdrechu i sicrhau bod y gwaith rwy'n ei gynhyrchu pob tro o'r ansawdd a safon gorau posibl” - Sion Lloyd


~~~~~~~~~~~~~~~


A warm welcome to my new website.

My name is Sion Lloyd and I am a carpenter, joiner, UPVC installer and repairer.

I live locally to Caernarfon and cover a wide area with my work.

I received my education at Glan-y-Mor Secondary school in Pwllheli before completing my NVQ level 3 in carpentry and joinery at the Meirion Dwyfor College in Dolgellau.

“I have an absolute passion for my work and my clients, and strive to ensure that the work I produce is always of the highest quality possible” - Sion Lloyd.

Dyma gôd QR sydd yn mynd a chi i’m gwefan pan yn ei sganio ar ffôn symudol, tabled neu arall. Plis teimlwch yn rhydd i’w rannu.

Below is the QR code that will take you to my website when scanned on a mobile phone, tablet or other. Please feel free to share.I BUILT MY SITE FOR FREE USING