Sion Lloyd

Saer Coed ac Asiedydd, Gosod UPVC a thrwsio
Carpenter & Joiner, UPVC Installation & repair

Croeso mawr i chi i’m gwefan newydd.

Fy enw yw Sion Lloyd ac rwy’n saer coed, asiedydd, gosodwr UPCV a thrwsiwr.

Rwy’n byw yn lleol i Gaernarfon ac yn gorchuddio ardal eang yn fy ngwaith.

Cefais fy addysg yn Ysgol Glan-y-Môr Pwllheli cyn cwblhau lefel 3 NVQ mewn saer coed/asiedwaith yng Ngholeg Meirion Dwyfor yn Nolgellau.

“Mae gen i angerdd llwyr at fy ngwaith a fy nghleientiaid, ac rwy'n ymdrechu i sicrhau bod y gwaith rwy'n ei gynhyrchu pob tro o'r ansawdd a safon gorau posibl” - Sion Lloyd


~~~~~~~~~~~~~~~


A warm welcome to my new website.

My name is Sion Lloyd and I am a carpenter, joiner, UPVC installer and repairer.

I live locally to Caernarfon and cover a wide area with my work.

I received my education at Glan-y-Mor Secondary school in Pwllheli before completing my NVQ level 3 in carpentry and joinery at the Meirion Dwyfor College in Dolgellau.

“I have an absolute passion for my work and my clients, and strive to ensure that the work I produce is always of the highest quality possible” - Sion Lloyd


Cliciwch ar y lluniau isod unigol i weld mwy / Click on the individual photos below for more details

  • Byrddau picnic coed / Wooden picnic tables

  • Giatiau coed / Wooden gates

  • Drysau UPVC / UPVC Doors - Copy

  • Ffenestri UPVC / UPVC Windows

  • Gwaith coed ar gerbydau hanesyddol / Wood work on historic vehicles

  • Wâl goncrit rhandir / Concrete raised bed allotment wall

  • Caping corn simdde / Chimney capping

  • Caeadau ffenestr wal / Wall window shutters

Cysylltu

Gallwch gysylltu gyda mi dros y ffôn neu e-bost i drafod eich anghenion a gofynion.

Mae fy manylion cyswllt isod.


~~~~~~~~~~~~~~~

Getting in touch

You can contact me by phone or via e-mail to discuss your needs and requirements.

My contact details are below.I BUILT MY SITE FOR FREE USING