Ffenestri cynt / Windows before

Yr hen ffenestri cyn eu newid / The old windows before replacement

Ffenestri cynt / Windows before

Ffenestri wedyn / Windows afterwards

Y ffenestri newydd wedu eu gosod / New windows in place.

Ffenestri wedyn / Windows afterwards
Ffenestri wedyn / Windows afterwards
Ffenestri wedyn / Windows afterwards
I BUILT MY SITE FOR FREE USING